Seminář pro učitele nedělních škol

SEMINÁŘ PRO UČITELE NEDĚLNÍCH ŠKOL

v sobotu 21. března 2015 od 9:30 h
ve sboru ČCE v Semonicích

Téma:

Na cestě s praotcem Abrahamem

se s. farářkou Drahomírou Duškovou - Havlíčkovou