Vítejte

Královéhradecký seniorát je správní jednotka Českobratrské církve evangelické.

Sdružuje 15 sborů a 21 kazatelských stanic, viz. http://www.evangnet.cz/cce/seniorat/kralovehradecky

Jeho práci a život spravují a řídí konvent (shromáždění zástupců sborů) a seniorátní výbor.

Pro práci v jednotlivých oblastech jsou v našem seniorátu ustaveny poradní odbory:

  • PO vzdělávání laiků (POVL)
  • PO pro děti a rodiny (PODR) - stránky zde
  • Seniorátní odbor mládeže (SOM)
  • PO pro partnerství se skotskou církví se seniorátem Wigtown a Stranraer

Dále podle celocírkevních řádů pracují:

  • seniorátní Jeronýmova jednota
  • seniorátní pastýřská rada