Poradní odbor pro děti a rodiny

PŘIPRAVUJEME:
Seniorátní neděle pro rodiny s dětmi - 8. května 2016 Hronov
- program pro všechny generace

Odbor má vlastní stránky - najdete na nich:

- plánované akce
- fotografie z akcí již proběhlých
- informaci, kdo v odboru pracuje
- kontakt - pro připomínky, návrhy, dotazy
- stránky zobrazíte kliknutím na obrázek

Odkaz na stránky Poradního odboru pro děti a rodinu:
http://kralovehradecky-podr.evangnet.cz/

Odkaz na facebookovou stránku Poradní odbor pro děti a rodiny Královéhradeckého seniorátu ČCE:
https://www.facebook.com/PODRHK