Důležité seniorátní termíny (schůze SV, vizitace, instalace a další)

19. listopadu 2018
Schůze seniorátního výboru.

2. prosince 2018
Seniorátní povinná sbírka na Seniorátní fond rychlé pomoci (první adventní neděle).

31. prosince 2018
Do tohoto termínu sbory odešlou žádosti o příspěvky ze seniorátních mikrograntů.

ROK 2019

12. května 2019
Seniorátní den pro děti a rodiny v Šonově.

4.-6. října 2019
Víkend pro děti a rodiny v Bělči.