Důležité seniorátní termíny (schůze SV, vizitace, instalace a další)

Termínovník akcí Královehradeckého seniorátu 2020
23. února Instalace Michaela Pfanna ve Vrchlabí
26. února Popeleční středa – začátek postního období
21. března Postní sázení stromů v Šonově
28. března Postní sázení stromů v Šonově
4. dubna Postní sázení stromů v Šonově
4. dubna Instalace Daniely Brodské ve Dvoře Králové
10.-13. dubna Velikonoce
24.-26. dubna Brigáda mládeže v Bělči
15.-17. května Seniorátní dny mládeže v Klášteře nad Dědinou – filmová dílna,
výlet, biblický program,...
17. května Seniorátní neděle v Klášteře nad Dědinou – program pro všechny
generace

31.května ukončení sbírky na Jeronýmovu jednotu a její odeslání, včetně odeslání informací předsedovi JJ
5. června Noc kostelů
7. června Šonovská slavnost – mission impossible: bohoslužby, společný
oběd, beseda s Davidem Šormem o evangelických školách
14. června Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
14. června Oslavy 100 let sboru v Hradci Králové
19.-21. července Festival „Fara poetická aneb na březích Rozkoše“ v Šonově – tři
dny poesie, hudby, divadla a přednášek
prázdniny Putovní pobyt pro mládež – datum bude upřesněno
6. září Sborová slavnost v Potštejně
4. října Oslavy 150 let sboru v Třebechovicích pod Orebem
9.-11. října (?) Setkání rodin s dětmi (i bez dětí) v Bělči
11. října Neděle díkčinění v Šonově – bohoslužby s Večeří Páně,
enviromentálně zaměřený program, zasazení stromu
30. října – 1. listopadu Dny mládeže Královehradeckého a Libereckého seniorátu ve
Vrchlabí - deskohraní
4.-9. listopadu Festival Devět bran v Trutnově
7. listopadu Konvent Královehradeckého seniorátu
29. listopadu Den vděčnosti - 1. neděle adventní v Náchodě: bohoslužby s Večeří
Páně, společný oběd a beseda s doc. Janem Háblem o projektu
„Komenský 2020“
25. prosince Boží hod vánoční