4. zasedání 48. konventu v Hradci Králové 2018

Konvent se sejde ke svému jednání 10. 11. od 9.00 hod. v kostele ČCE v Hradci Králové.

Zde naleznete podklady k jednání konventu.