2.zasedání 49. konventu se bude konat on-line

2. zasedání 49. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE původně plánované na sobotu 7. listopadu 2020 od 9:00 h se bude konat v sobotu 16. ledna 2021 on-line

Odkaz na Konvent (telekonference) - buď půjde na tento odkaz kliknout, nebo musíte zkopírovat (CTRL+C) a otevřít v jiném okně prohlížeče (CTRL+V):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkODE0NzYtNjM5N...