Zvolení synodálové

Členové 35. synodu ČCE za náš seniorát:

Virilní:
Tomáš Molnár (senior), náhradník Marek Bárta
Hana Pojezdná (seniorátní kurátorka), náhradník Jiří Pellar

Zvolení konventem:
z řad farářů: Tomáš Vítek, 2019-2022, náhradník Jan Lavický, 2019-2022
z řad laiků: Jiří Pellar, 2019-2022, náhradník Petr Krejčí, 2019-2022