Vítejte

Královéhradecký seniorát je správní jednotka Českobratrské církve evangelické. Sdružuje 15 sborů a 21 kazatelských stanic. Jeho práci a život spravují a řídí konvent (shormáždění zástupců sborů) a seniorátní výbor. Pro práci v jednotlivých oblastech jsou zřizovány poradní odbory.