Hospodaření

Vše o ekonomice seniorátu.
Kontakty na účetní.
Důležité dokumenty k hospodaření sborů a seniorátu.
Revizoři seniorátního účetnictví.
Granty a mikroprojekty.