Seniorátní výbor

Seniorátní výbor řídí život seniorátu mezi jednáním konventu.
Členové Seniorátního výboru jsou voleni na 6 let konventem.
Představiteli seniorátu jsou senior / seniorka z řad farářů a seniorátní kurátor / kurátorka z řad laiků.