1. zasedání 49. konventu 2.11.2019

konvent se sejde 2.11.2019 v Černilově ve Spolkovém domě (bývalá evangelická škola)