3. zasedání 49. konventu seniorátu Královéhradeckého