Složení seniorátního výboru

Senior: Tomáš Molnár, volební období 2018-2024
Seniorátní kurátor: Hana Pojezdná, volební období 2019-2025
Konsenior: Marek Bárta, volební období 2018-2024
Náměstkyně seniorátního kurátora Jiří Pellar, volební období 2019-2025

1. náhradník z řad farářů: Tomáš Vítek, volební období 2019-2025
1. náhradník z řad laiků: Miroslav Strnad, volební období 2019-2025
2. náhradník z řad farářů: Petr Grendel, volební období 2019-2025
2. náhradník z řad laiků: Zdeněk Ryšavý, volební období 2015-2021