Termínovníky

Termínovníky jsou roční přehledy akcí seniorátu, seniorátního výboru a odboru mládeže královéhradeckého seniorátu.

Termínovníky 2020

Termínovník akcí Královehradeckého seniorátu 2020
23. února Instalace Michaela Pfanna ve Vrchlabí
26. února Popeleční středa – začátek postního období
21. března Postní sázení stromů v Šonově
28. března Postní sázení stromů v Šonově
4. dubna Postní sázení stromů v Šonově
10.-13. dubna Velikonoce
24.-26. dubna Brigáda mládeže v Bělči
15.-17. května Seniorátní dny mládeže v Klášteře nad Dědinou – filmová dílna,
výlet, biblický program,...
17. května Seniorátní neděle v Klášteře nad Dědinou – program pro všechny

Subscribe to RSS - Termínovníky