Seniorátní účetní

Pavla Šašinková
Purkyňova 535
547 01 Náchod
pavla.krapacova@seznam.cz
tel.: 602 289 567

číslo účtu: 273077863/0300