Pastýřská rada

Od roku 2019 jsou seniorátní pastýřské rady nahrazeny regionálními pastýřskými synodu.
Složení regionálních pastýřských rad (viz usnesení 1. zasedání 35. synodu:

Oblastní pastýřská rada I.
Členové:
Presbyteři: Eva Drahoňovská, Jaromír Křivohlavý
Kazatelé: Joel Ruml, Jiří Weinfurter
Právník: Pavel Klimeš
Náhradníci:
Presbyteři: 1. Martin Hrubeš, 2. Petr Pištora
Kazatelé: 1. Marta Zemánková, 2. Pavla Jandečková
Právník: Marta Ježdíková

Oblastní pastýřská rada II.
Členové:
Presbyteři: Blahoslav Ryšavý, Milan Souček
Kazatelé: Jiřina Kačenová, Jan Keller
Právník: Květa Kellerová
Náhradníci:
Presbyteři: 1. Pavlína Junová, 2. Josef Roček
Kazatelé: 1. Alžběta Hatajová, 2. Daniel Tomeš
Právník: Petr Oliva

Oblastní pastýřská rada III.
Členové:
Presbyteři: Vladimír Buzek, Janina Zemanová
Kazatelé: Daniel Heller, Pavlína Lukášová
Právník: Daniel Bartoň
Náhradníci:
Presbyteři: 1. Noemi Kulíková, 2. Hana Honsnejmanová
Kazatelé: 1. Aleš Wrana, 2. Miloš Vavrečka
Právník: Martin Růžička