pozvánka na instalaci Michaela Pfanna

Královéhradecký seniorát Českobratrské církve evangelické
Zveme na slavnost instalace

23.ůnora2020 se ve Vrchlabí uskuteční slavnost uvedení do služby faráře ve sboru ČCE ve Vrchlabí Michaela Pfanna
začátek v 15:00