Důležité termíny, formuláře

Žádosti o dar
podat na seniorátní výbor do 3. května 2020,
v kopii předsedovi JJ br. Jaroslavu Andrejsovi (stačí elektronicky na adresu andrejsj@seznam.cz) - doporučeno konzultovat už během zpracovávání žádosti

sbírka na Hlavní dar lásky JJ 12.dubna 2020 (neděle velikonoční)

sbírka na dílo Jeronýmovy jednoty
12.4.2020 (Velikonoce) - 31.5.2020
sbírku odeslat na účet seniorátního výboru do 7.června 2020, zároveň odeslat vyplněný dotazník předsedovi seniorátní JJ (údaje, které je potřeba odeslat: výše sbírky JJ, počet dárců, výše sbírky na Hlavní dar lásky, počet členů sboru, počet požadovaných letáků JJ na rok 2021)

Výroční shromáždění seniorátní JJ
14. června 2020 v Letohradě (jednání po bohoslužbách)